Instructeur / technisch begeleider 'Groen' m/v/x

 

Wonen en Werken is een tewerkstellingsinitiatief met verschillende afdelingen en activiteiten in Leuven en Herent. We richten ons tot mensen die moeilijk geïntegreerd geraken op de reguliere arbeidsmarkt (korte scholing, langdurig werkloos, …). De filosofie van het huis is deze mensen waarderen, motiveren en terug kansen geven.

 

  

 

Wonen en Werken Tewerkstelling vzw zoekt:

 

 

Instructeur / begeleider Sociale Werkplaats ‘Groen’ m/v/x

 

Een instructeur staat in voor de technische en sociale begeleiding op de werkvloer van werknemers op maat van het individu met het oog op duurzame tewerkstelling van die werknemers.

Je wordt instructeur van onze groenploeg ‘den Distel’, hierin zijn 10 personen tewerkgesteld. Deze ploeg voert openbare groenopdrachten uit voor lokale overheden, werkt bij particulieren en bedrijven.

 


Resultaatgebieden

 

Technisch opleiden en aansturen van arbeiders op de werkvloer (= ‘in het groen’) met het oog op een duurzame en veilige tewerkstelling.

Taken:

·         Leren werken met de meest courante machines en materialen eigen aan het vak

·         Aanleren en opvolgen van alle relevante veiligheidsvoorschriften + ergonomie

·         Opleiding geven op de werkvloer en het aanbod samen inoefenen via praktijkoefeningen op de werkvloer

·         Op de werkvloer aanwezig zijn en voordoen, meewerken, observeren, bijsturen, stimuleren en positieve feedback geven

·        

 

Aansturen en coachen van arbeiders op de werkvloer en het ontwikkelen van arbeidsattitudes met het oog op een duurzame tewerkstelling.

            Taken:

·         Werken rond: stiptheid, werktempo, motivatie, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, werkorganisatie en sociale vaardigheden

·         Randvoorwaarden detecteren en doorverwijzen naar de sociale dienst

·         Werken aan orde en nauwkeurigheid, respect voor materiaal

·         Leren samenwerken

·         Observeren, bijsturen, stimuleren en positieve feedback geven

·        

 

Aangaan en onderhouden van klantenrelaties in overleg met coördinator.

Taken:

·         Contacten leggen met (potentiële) klanten, opportuniteiten aftasten en contacten onderhouden

·         Afspraken maken met klanten en opvolgen

·         Overdragen van de visie naar de klant

·         Offertes opmaken

·        

 

Optimale planning en organisatie van de werven met het oog op een vlotte dagelijkse werking

Taken:

·         Werf inschatten en planning opstellen

·         Taakverdeling arbeiders en indeling over de verschillende werven

·         Overleg met klanten

·         Voorbereiding facturatie

·         Afsluiten werf


Systematische uitvoering van de administratie verbonden aan de werking

Taken:

·         Personeelsadministratie: Aanwezigheidslijsten, verlofkaarten, functioneringsformulieren, introductie- en veiligheidsformulieren, …

·         Administratie verbonden aan de werven: bestelbonnen, facturen, inventaris, …

·         Verslaggeving

·         ...

 

 

Profiel: Competenties en voorwaarden

 

 

Competenties:

 

I Generieke competenties

·         Je bouwt aan je eigen-team: stelt kleine subteams samen om het werk te verdelen, onderneemt de nodige stappen om conflicten te voorkomen of aan te pakken, zet samenwerkingsverbanden op, …

·         Je werkt graag en goed in een team (het grotere team binnen WWT) en stemt je eigen doelen af op de doelstellingen van het team.

·         Je handelt servicegericht en levert maatwerk: blijft steeds vriendelijk tegen klanten, geeft elke klant advies, communiceert transparant en efficiënt met de klant.

·         Je beschikt over de inzet, de ambitie en het enthousiasme om objectieven te halen.

·         Je toont respect.

 

II Beroepstechnische competenties

·         Je hebt professionele ervaring of scholing in groenonderhoud of tuinaanleg.

·         Je hebt kennis/ ervaring in gebruik en onderhoud van handgereedschappen en machines zoals een kettingzaag, bosmaaier, grasmaaiers,

·         Je hebt een stevige basiskennis van planten en tuintechnieken.

 

 

Voorwaarden:


·         Je beschikt over een bachelor diploma ( tuinbouw of pedagogisch - sociaal gericht) of je bent gelijkwaardig door ervaring.

·         Je hebt een goede fysieke conditie.

·         Je hebt een rijbewijs B

·         Werken met een ploeg arbeiders geeft je positieve energie.

 

 

Aanbod:

 

Arbeidsvoorwaarden:

·         Voltijds contract 100% onbepaalde duur bij Wonen en Werken Tewerkstelling vzw.

·         Standplaats Herent, Benedictushoeve

 

Loon:

·         Loonbarema PC 329 B1c

 

Voordelen:

·         Werken voor een sociale economie bedrijf en ingeschakeld worden in een project waarbij de maatschappelijke relevantie en de voldoening groot is.

·         Maaltijdcheques

·         Hospitalisatieverzekering

·         Uitgebreid opleidingsaanbod

 

 

Selectieprocedure:

 

We kijken uit naar je brief en cv. Je verstuurt beide via mail naar de personeelsverantwoordelijke els.drijkoningen@wenw.be en dit ten laatste op donderdag 18/05/2017.

 

Een eerste selectie gebeurt obv brief en cv.


1ste selectieronde: Interview op woensdag 24/05.

Het interview evalueert of je over de nodige competenties beschikt, je motivatie, interesse en ervaring wordt besproken.

 

2de selectieronde: Interview + praktische proef op woensdag 31/05